AFGLANS

GEDICHTEN 1972-1997

In deze kloeke bloemlezing is een keuze gemaakt uit de meeste bundels die Bert Bevers sinds zijn debuut in 1972 het licht deed zien. De openingsafdeling Geschikt en Bewogen is een selectie uit de gelijknamige eerste bloemlezing van Bert Bevers (Uitgeverij WEL, eerste en tweede druk 1975), waarin een overzicht werd gegeven van de periode 1972-1975. Ook de tweede en derde afdeling werden vernoemd naar de bundels waaruit het werk werd gelicht, respectievelijk Prachtig Beheersen (WEL, 1977) en De Nadering (WEL, 1982). De gedichten in de reeks Alle Tijd verschijnen hier voor het eerst. Het Vallen Dat Op Springen Lijkt verscheen eerder als bibliofiele uitgave. Ware Grootte is een herdruk van de in 1988 bij de Brusselse uitgeverij Diaspora uitgebrachte bundel, aangevuld met de reeks Het Geluk Bij Het Handen Wassen (Dietsche Warande & Belfort, jaargang 133, nummer 10). Van Oude Oevers (Uitgeverij Achterwater, 1994) werd integraal opgenomen. Stand en Trek bevatten werd dat eerder in literaire tijdschriften en bloemlezingen verscheen, maar tevens een aantal tot dan ongepubliceerde verzen.

Afglans - Gedichten 1992-1997 werd samengesteld door Bert Bevers in samenwerking met zijn vriend en uitgever Albert Hagenaars. Het boek telt 132 bladzijden.


verschenen bij Uitgeverij WEL, Moeregrebstraat 4,
4611 JC Bergen op Zoom,
ISBN 90 6230 080 4
22,50