RESERVOIR

bevat een cyclus lipogrammen in het
Duits, Engels, Frans en Nederlands


een uitgave van Sansevieria, Antwerpen
D/2004/10.105.1

De bundel kost (inclusief verzendkosten) € 12,50

 

bestel hier


meningen over Reservoir:

In Reservoir wijken de stijl en de structuur van de gedichten af van wat we
van Bevers gewend zijn. Minder toegankelijk, zinnen van twee woorden, een woord.
Doordenkers, dubbele bodems, taalspelletjes. ‘Taalspelletjes’ klinkt weinig
respectvol. Ze zijn er, maar zoals Bevers op taalkundig gebied deze intellectuele
uitdaging aangaat zonder aan poëtische zeggingskracht in
 te boeten dwingt ontzag af. Zes gedichten waarin telkens een
andere vocaal opzettelijk niet voorkomt. In gedicht I ontbreekt
 de letter a, in gedicht II de letter e, enzovoort. Schitterend en niet te onderschatten.
 In nummer VI komt geen y(psilon)  voor. De logica en de consequentie
 gebieden een y(psilon) in de andere gedichten. Jawel:  yoghurt,
 hyacint, mythe, hysterisch, hydra. De opgelegde beperkingen
 werken, hoe contradictorisch ook, verrijkend en leiden tot melodieuze
 pareltjes zoals ‘Rondom aards water dat reizen schraagt’ en
‘Gebeden over balsem in albasten vaasjes’. De toonzetting
is anders en de uitvoering compacter maar inhoudelijk
herkennen we in de symboliek en de beeldspraak de ‘signatuur’
van Bevers. Hij blijft de observator, de verteller die ons tot toeschouwer maakt.
François Vermeulen

 

Reservoir wordt gekenmerkt door strenge economie aan
middelen en uiterst gebalde zegging. Bert Bevers tekent ook voor
 de (bijzonder geslaagde) omslagillustratie.
Henri-Floris Jespers

 

Ik heb Reservoir met verrassing, verbazing en bewondering gelezen.
De vertalingen zijn verbijsterend goed. Ze functioneren perfect
 in hun taal en bedding. De betekenisverschuivingen zijn
boeiend en mijns inziens niet enkel taalkundig maar cultureel
verantwoord. Het wijdlopige van het Frans in fraai contrast
 met het summiere en de kracht van het Engels. Ik kan niet
achterhalen waarom maar de Duitse vertaling raakt een
diepere snaar van ontroering in me – voegt toe
zelfs aan de oorspronkelijke tekst zonder ontrouw.
Annmarie Sauer

 

Interessant, fascinerend en ontroerend.
Vooral  de Duitse versie is  zangerig
 en klankrijk maar de andere zijn even boeiend.
Aleidis Dierick

 

Intrigerende, poëtische beelden.
Frans Budé