Verschenen in BC/Brabant Literair,

55ste jaargang, nummer 2, Den Bosch, 2006

 

 

Nooit zo vertrouwd

 

Ik weet heel goed hoe het is om boodschappen

te doen in winkels, naast mensen met namen

die ik niet ken. Samen verdoken, herhaling voorbij

gestoken. In stille woeste uren boos niet langer.

Wuiven gewend en schreeuwende meeuwen nu, maar

 

nooit zo vertrouwd als toen pauwen door parken gilden

en het eerste boek werd geopend bij nagonzende bromtol.

 

           

Scenario voor een vermoeden

 

Zij die verbeiden worden oud. Eensluidend betoog

voor andere nachten. Uit gangen van verlangen

recepten voor een terugval. Hoe reŽler de illusies,

hoe gretiger de mensen zijn. Met een wijder geheel

nog het blijst zijn mannen in aarzelende laarzen.

 

Er zijn er met gedachten van gummi, er zijn er

met gedachten van steen. En geen wijst een weg.

 

           

Eropuit

 

Tot in de verste verte gesloten luiken met duister

erachter. Regen valt in jonge druppels. Wij reizen

op zachte zetels in rijtuigen van staal. Aan de overkant

mag de spraak van de andere oever. Bruggen over

waarlangs oude zielen zweven, bijna niet gezien.

 

Wij moeten onthouden dat we kunnen lachen.

En mogen slapen. Tot wel ís morgens vroeg.

 

 

Mom

 

Er zijn mensen zat die nooit weg gaan, en landen

van eentaligen. Winter is op komst met onsterfelijke

ambities, slaat knarsend zijn tenten op. Binnen wist

hij van een samenzwering met vreemden, en lachte hij

bij de gedachte. Kraaien zijn overal zwart.

 

Fluitend buiten de wereld om ziet hij propaganda zonder

voetnoten. Voelt hij natte huid tegen droog masker.

 

               

Klokslag

 

Verstillend tot stenen stem een inzicht

in grijs van vroeger. Wat deed ruimte

daar aan ongehoord geloop? Laaiende

vreugde voorbij te gast in ouderloze

tijd. Wrok moet geen lijf hebben.

 

En bloed, bloed moet binnen blijven.

Als een klein jong. Dat moet bloed.

 

 

Cloeck & Moedigh

 

Mik ver in vastberaden stand. Hoeder

zijn wij van de aardse tabernakel. In

een beschutte lotsplooi bekijken we

vanwaar. Fantaseer dat wereld hoger

liefst. Maar soms mag ontspannen.

 

Bij bier, en verse kreukels. Met

gelach in oude feesten van drie dagen.