Verschenen in Ballustrada, Terneuzen, 13de jaargang, nummer 1


VLISSINGER REDE

Drang tot vertrek springt van je af,
o grote kleine havenstad.
Water spat en van verleden
hangt om elke kade geur.

Af en aan vermoeide loodsen.
Zij kennen van dit water
alle kanten, bootsen in hun
hoofd verre baren dan maar na.

Treinen gaan niet verder hier.
Wie westwaarts wil moet
lege luchten in.

           
            Bert Bevers