Verschenen in Deus ex Machina, Sint-Niklaas, 26ste jaargang, nummer 101

Fr Anselm Williams and Br Leander Neville hanged
by Lutheran mercenaries in 1636 while out of their
monastery on a local errand of charity - from the
guidebook to Amplefort Abbey and College.

“We'll see who can stick
Their tongue out first for God
Out of you two,” binding the hands
The flowers in the hedgerow starting
The sky turning over with a lurch
As when Brother Leander dropped the eggs.
They wouldn't be back to Compline
The hedgeroses looked askance now.
A swallow passes. Their hands touched
Just the fingertips like passing a note.
The tongues would come out later
Into an air gone blue, a world.

                      Elizabeth Smither


Pater Anselm Williams en broeder Leander Neville in 1636
opgehangen door lutherse huurlingen toen ze buiten hun
klooster aan een plaatselijke liefdadigheidsactie meededen -
uit de gids voor Amplefort Abbey and College.

“We zijn benieuwd wie van jullie
Twee het eerst zijn tong naar God
Zal uitsteken.” De handen werden gebonden.
De bloemen in de haag deinsden terug
En de hemel draaide zich met een ruk om
Op het moment dat Broeder Leander de eieren liet vallen.
Ze zouden niet terug zijn voor de completen.
De haagrozen keken nu tersluiks.
Er kwam een zwaluw langs. Hun handen raakten
Slechts de vingertoppen, of ze een briefje doorgaven.
Later zouden de tongen naar buiten komen
In een blauw geworden lucht, een wereld.

  Vertaling Bert Bevers