Verschenen in Kastanjegedichten

Samengesteld door Nanne Nauta

Uitgaverij Passage, Groningen, 2006

 

 

Meester van verlangen

 

Hardnekkig zwijgt de kastanje. Nader hem

zo vaak je wilt, geen klank kan er van af.

Meester van verlangen is hij, met harten

in de bast gegrift. Binnenin van het hout

 

onraadbaar de leeftijd in ringen. Takken

springen gulzig de kilometerslange stam uit.

O, zeventallig blad, handvormig langgesteeld,

wat zijt gij schoon. Wat voelt gij viltig.

 

Uw kruin weet vele vleugels onder zich, over

vogels waker is uw lover. In geduldige gronden

groeit gij, bolstermaker, lichtjes schuin op zon

 

aan. Diep in uw wortelen stromen oeroude sappen,

boom der bomen, die met het verstrijken van

de tijd steeds langzamer aan zomer komen.