Verschenen in Kruispunt, Brugge, 25ste jaargang, nummer 100


DAGBOEKBLADEN
 

11 oktober 1984, Haarlem

De trein.
Zoveel vreemde levens
lopen hierin langs mij heen.
Ze stappen uit
in Dordrecht en Den Haag
alsof ze er wonen

7 januari 1985, Bergen op Zoom

De ochtend vriest zich
krakend naar twaalf uur.
Er ligt sneeuw over de stad.

Er worden vaders van
oude vrienden in begraven.
Alles verandert en toch niets.

       
        Bert Bevers