verschenen in In de steigers, een uitgave van  Bob Bakker Makelaardij, naar een ontwerp van  Ron Scherpenisse, ter gelegenheid van de jaarwisseling 2008-2009

 

 

In de steigers

 

 

I (Bedenken)

 

Halsstarrig zijn wij in het wensen

te bedenken. We komen speels en

 

ernstig tot een keurig plan. Wij

kunnen nu niet raken aan wat

 

wij nog moeten maken maar

langs een liniaal van licht aanzien

 

wij al niets en wat we daar straks

hebben willen staan. Men zegt dat

 

in de kijktijd perspectief reeds

trefzeker aangesneden wordt.

 

 

II (Tekenen)

 

Ergens tussen assenkruis en koorde

ontstaat een hoge droom van ruimte.

 

Laten we niet vergeten dat verblijven

een meervoud is, laten we niet vergeten

 

dat verblijven een werkwoord is. Best

bekijken we diepte met rustige ogen,

 

en schetsen we wat komt met gretige

handen. Maskeer het grondplan losjes.

 

Een puntje grafiet knakt. De passer zet

zich kalm schrap in vers velijnpapier.

 

 

III (Bouwen)

 

Wissel van werkkledij en voer stampaarde

aan. Zorg dat zandnesten worden vermeden

 

en schuur de gording maar alvast. Glimlach

gerust vrijuit onder vrolijke helmen als zich

 

getrapt een verdieping laat ontstaan. Dicht

bij buiten wordt uitzicht regenwaterhelder,

 

het is met lege hemelen omgeven en gaat alles

te boven. Ach, die complexe eenvoud van steen,

 

die schoonheid van hout en marmer. Vergeet niet

af te dichten. Glas weerkaatst de laatste hand.

 

 

IV (Wonen)

 

Ze doen wat ze doen. Boeren zaaien, zangers

zingen, schrijnwerkers timmeren, en verraders

 

verraden. Dus ja, er zullen hierin later zeker buren

zijn die kopschuw zijn van verdriet, van muren

 

slechts één kant kennen. Ook minnaars echter

zullen er zijn, en kinderen met ouders van vlees.

 

Er zullen later mensen in opstaan uit een lege slaap,

en geurig brood eten aan langzame, langzame tafels.

 

Ze zullen er samen prevelen voor een gesloten gordijn,

omdat ze weten: traagheid is van geluk het geheim.