Verschenen in Tondelvonk,

4de jaargang, nummer 1, Ukkel, 2008

 

 

Eenzaam tussen ingewijden

 

Alsof alles om hem draait, verloochent hij

aangenomen afkomst. Geen orde op zaken.

Omdat hij van erfgoed de zwaarte niet kent

maakt hij het leven van spijt, rust op zijn hart

stof als op antennes. In de lijn van het bloed

talmt de psalm. Voorgrond blijkt slechts

 

voorwendsel. Eenzaam tussen ingewijden

denkt hij na over de dingen van vandaag,

en die nog komen moeten. Balsturig wil de

man u noemen met iets anders dan uw naam.

Heb geen vrees, o spiegel van geduld. Heb

tijd, want nabijheid kun je amper regisseren.