Verschenen in Vlaanderen, Tielt, 46ste jaargang, nummer 5

ELEGIE

In memoriam Jozef Eijckmans (1907-1996)

Je hebt je dan toch maar te slapen gelegd.
Om nu negentig te worden alleen maar daarom
zou voor jouw woorden zelfs te gek zijn geweest.
Een achternoen waarin je sluimerend verdwaalde.
Fluitbereid stel ik me de lippen tot het einde voor.

Een oude dichter was je die nog in zijn laatste dagen
ijverig als een kind noteerde wat gelezen moest.
Chopin, Satie en Schönberg waren je zo lief als poëzie.
Keuze aan klanken dan ook te over: je werk zat vol
muziek. Je was ermee vertrouwd zoals de vele
albums in je kasten met vinyl en binnenhoes dat zijn.
Niet wenend dus, dit zingen dat onderging in verte.
Stiller nog dan applaus klatert ze, klatert ze.

                                               Bert Bevers