Ware grootte verscheen in 1988

bij Diaspora Edities in Brussel.

De bundel is uitverkocht

maar werd herdrukt in

Afglans Gedichten 1972-1997

(Uitgeverij Wel, Bergen op Zoom,

1997, ISBN 90 6230 080 4)